FONDO PORTADA

Ra ruzulúni

Ndi’ nga nezabiaani’ ra da’gu’lisaa ti be’za’ diidxa’ bi’ni’ Meridiano 105, ti xilate biaani’ ra nuu xtiidxaguie’ ca gunaa hueza’ diidxa’ huala’dxi’ ndaani’ guidxiro’ Mexicu ne Canadá. Laani la? Racala’dxi’ ni gului’ni binni ca diidxaguie’ di’ ti ganda gu’yanu ne gannanu xi naca ca gubeedxe’, diidxa’, guenda, ni huabáni ne ni huabi’xhi’ lu gadxé diidxa’ xti’ ca binni huaxie’si tu runibia’.
Xquiapadiidxa’ di’ biree láni sicarí’ ti nuu ti neza didilaaga’ ladxido’ América del Norte ne rutaagu’ lisaa ne runi tobisi Canadá ne Méxicu.